طلسم نعل اسبی محبت

طلسم نعل اسبی محبت

برای اینکه کسی را از عشق خود بیقرار گردانی که یک ساعت بی تو نتواند زیست این

 طلسم را در ساعت شمس یا قمر  بر روی نعل اسب بی سوراخ کنده و آن را با عسل

آغشته کن و در آتش بیفکن ، مطلوب خود را هراسان به تو خواهد رساند و طوری شود

 که شب و روز خواب از وی ربوده و مدام در فکر خواهد بود لیکن این عمل را در موارد

نامشروع انجام ندهید که بیم دیوانگی دارد و مورد نفرین واقع می شوید .

بخور برای این عمل مشک ، زعفران ، عنبر ، عود گل سرخ ، کندر ، جاوی ، لبان می باشد

 

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد