طلسم قوی محبت

طلسم قوی محبت

این طلسم که از جمله طلسمات شرعی و بسیار مجرب است دارای کاربردی چون ایجاد آشتی میان زوجین، احضار برای ازدواج، ایجاد آشتی و کارگشایی و غیره می باشد. باید این طلسم را روی کاغذی پاک و بی خط  و با جوهر روحانی فراهم ساخت که حتما باید توسط استاد و عالم نقش ببند و با رعایت روز و ساعت مناسب و دهه مناسب از ماه قمری و بعد از پیدا کردن قمر در عقرب طالع دو نفر می توان از این طلسم ارزشمند نتیجه گرفت.

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد