طلسم محبت میان زن و شهور

طلسم محبت میان زن و شهور

مرحوم نقشبندی در کتاب معتبر خود بنام مخزن التعویذات دستور محبتی را آورده است که جهت جلب محبت شوهر نسبت به همسرش بسیار کاربرد دارد. مرحوم نقشبندی اورده اند که اگر این نقش را خانم فراهم آورده و نزد خود نگاه دارد در نزد شوهرش بی نهایت محبوب گردد. توجه کنید فراهم ساختن طلسم اول و مهمتر از همه نیاز به اذن استاد دارد و بعد از آن محاسبه قمر در عقرب طرفین و دانستن ساعت مناسب و دهه مناسب از ماه قمری و بخورات مناسب نکات مهم طلسم است.

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد