دعای محبت همسر

دعای محبت همسر

از این لوح شریف در زمینه جلب محبت همسر استفاده می شود. این لوح را می بایست روی فلز برنج در ساعت و روز سعد با رعایت آداب و بخورات حکاکی نمود. لوح را به آب و چای و آب غذا زده و به مطلوب خورانده شود. با توجه به اینکه دارای کاربرد ساده است می توان آن را هر روز استفاده کرد.

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد