طلسم محبت خوراکی

طلسم محبت خوراکی

برای محبت و دوستی و اینکه بخواهید کسی را دوستدار خود بکنید این طلسم را در ساعت مناسب و دهه مناسب از ماه قمری بر روی کاغذ پاک و بی خط و با جوهر روحانی بنویسید و طلسم را در آب بشورید و به طرف مقابل بخورانید که آزموده و مجرب است.

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد