دعای جلب محبت

دعای جلب محبت

هرگاه خواستی کسی را از محبت و عشق بیقرار گردانی اول باید غسل کرده بعد از نماز عشاء 400 مرتبه عزیمت زیرا را  خوانده و در این هنگام بخور کرده به کزبره و صندل سرخ پس همانا بعد 300 مرتبه می ایستی و 100 مرتبه دیگر را می خوانی  تا تمام شود و بعد دست راست را بر روی قلبت گذاشته و نیت دلت را از مطلوب بخواه و باید تنها باشی

و این عزیمت را باید خواند:

اجب اعنقود بحق الایمان و العهود و الدوایب والسود و بحق الایمان المنزله علی الیهود و بحق الاسم الذی تفجر منه الـماء من الحجر الجلود و هو فانی لکنوت اکنوت.

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد