دعای فراموشی عشق

دعای فراموشی عشق

محی الدین عربی می گوید :

چنانچه کسی عاشق زنی شده باشد که نمی تواند با او ازدواج کند و قصد دارد او را به کلی فراموش کند این حروف را بر ظرف چینی یا بر دستش بنویسد و با کمی آب آنها را محو کند سپس همان آب شسته شده را سه روز و هر روز سه مرتبه بیاشامد عشق ان زن به کلی از ذهنش محو خواهد شد  و اما آن حروف این است:

و ا ل د ر ک م و قیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا و نسی ما قدمت بداه و لقد عهدنا الی آدم من قیل فنسی و لم نجد له عزما کذلک (اسم خود را بنویس)

ینسی (اسم آن شخص را بنویس)

نظرات کاربران
X
در صورت مشاهده مطالب مغایر با قوانین و شعونات اسلامی از بخش ارتباط با ما گزارش دهید تا سریعا حذف گردد